Братя Карамазови – четиво за грешници и светци

Братя Карамазови
Фьодор Достоевски
Публикувана в цялостен вид за първи път през 1880 г.

Да се чете Достоевски определено си е трудно начинание. Твърдя това като човек, който познава и обича класическата литература и е наясно с това какво точно представлява тя и как се чете. И докато за редица класически руски романи като „Ана Каренина” и „Дворянско гнездо” смея за твърдя, че са достъпни и разбираеми за всякакъв тип читатели, то „Братя Карамазови” е изключително сложна творба и аз самият не съм убеден, че имам капацитетът да я разбера напълно.

„Братя Карамазови” е последният роман на знаменития руски писател, публикуван едва четири месеца преди смъртта му. Ето защо тук могат да бъдат открити идеи, които Достоевски е оформял през целия си жизнен път, въпроси, които творецът неминуемо си задава през призмата на натрупаната житейска мъдрост. Изключително интересно е богатството на авторовата мисъл – Достоевски представя една идея, а веднага след това рисува друга, която й противоречи, осъжда и помилва своите герои, представя човешкото общество като съставено от светци или грешници.

Главни герои, както подсказва и заглавието, са тримата братя Карамазови – Альоша, Митя и Иван, а основния сюжет разглежда взаимоотношенията между тях и баща им – Фьодор Карамазов. И макар персонажите да са сложни и противоречиви, а историята да е емоционална и въздействаща, все пак нито образите, нито сюжета са най-главното в романа. Лично аз смятам тази творба за изключително философски, а не толкова художествен труд. Достоевски не просто повдига, а най-подробно обсъжда редица философски и религиозни проблеми. Сред тях са мястото на вярата в ежедневието, конфликтът между руското православие и зараждащия се по онова време в Европа атеизъм, разликата между църковните и светските закони и най-вече греховността, която всеки човек носи в себе си. От тази гледна точка героите са толкова дълбоки, колкото дълбоки са философските им възгледи, сблъсъците между братята са толкова драматични, колкото сблъсъците между техните светогледи.

Както казах и по-горе – Достоевски рисува различни картини на обществото, в които човекът е представян едновременно като светец и грешник. Авторът разглежда въпроса за вината, която  всеки човек носи за несъвършенството на обществения ред. Един от възгледите, представени в романа, е този, че „всеки един от нас е несъмнено отговорен за всички хора и всичко по земята, всеки един лично – за цялото човечество и за всеки отделен човек”. С този категоричен възглед Достоевски отнема правото на личността да се смята за невинна, както и възможността на човек да осъжда себеподобните си за каквото и да било престъпление. Ако в едно общество някой е извършил някакъв грях, значи този грях е извършен от всички, от всеки отделен човек. Никой няма право да обвинява друг за каквото и да било престъпление, защото всички сме престъпници и всички сме грешници. Този възглед за общата греховност едновременно допълва и противоречи на другия основен възглед в романа – този за любовта като пречистваща сила. Любовта към Бог може да снеме от човека всеки грях, а тази любов към Бог се изразява в живота като безпрекословна любов към всички хора. Но любовта има не само изкупваща функция – тя може също така да предпази от бъдещи грехове. Един красив спомен от детството, един хубав миг на щастие, прекаран сред любими хора и запечатан в паметта, може да възпре човек и да го спаси от извършването на престъпление.

Тези интересни идеи се срещат под различна форма в романа, тези мисли са изказани от различни герои с различни гласове. Особено любопитен е образът на Иван Карамазов, който представлява пресечна точка на всички тези възгледи. Смятана от критиците за най-интересна от философска гледна точка е главата „Великия инквизитор”, в която Иван разказва на Альоша една своя поема. В нея се разглежда проблемът за бъдещата вечна хармония, която според християнската религия трябва да бъде изкупена и заслужена чрез страданието на хората. Иван е убеден, че подобна награда не си заслужава цената на човешката мъка, че дори най-висшата хармония не заслужава сълзата на невинното дете, което плаче нощем, че не е редно отделни хора да изкупват с мъката си греховете на цялото човечество. Въпросната глава е издавана не само като част от романа, но и под самостоятелна форма.

Изложените от мен разсъждения по никакъв начин не могат да се приравнят дори на най-малката частица от размислите, представени в книгата. Започнах с това, че „Братя Карамазови” е несъмнено сложна за четене творба. Но тази сложност в никакъв случай не е самоцелна, книгата не е тежка просто за да бъде тежка. Напротив – сложността на романа е просто функция на богатството и сложността на авторовата мисъл. За мен това е книга, която всеки трябва да прочете. И все пак бих ви посъветвал да се въоръжите с много време и още повече търпение, когато пристъпвате към „Братя Карамазови”. Усилията са много, но те несъмнено ще бъдат възнаградени. И мига, в който „победите” романа, ще бъде сред най-страхотните литературни изживявания в живота ви!

Лек ден и приятно четене!

Advertisements

Повелителят на мухите – четиво за възрастни

Повелителят на мухите
Уилям Голдинг
Публикувана за първи път през 1954

Редица читатели днес възприемат „Повелителят на мухите” като елементарно и повърхностно четиво, подходящо за изучаване най-много в десети клас. Аз лично не бих могъл да се съглася с подобна интерпретация.  Книгата на Голдинг, подобно на почти всяко произведение на изкуството, не е съвършена, тя има своите недостатъци. И все пак това е един удивителен роман, действително удивителен.

Началните страници на „Повелителят на мухите” ни пренасят на отдалечен остров насред океана, минути след самолетна катастрофа. Оцелелите са единствено деца – момчета на възраст между шест и четиринайсет години. Любопитни, уплашени, заинтригувани и притеснени те скоро се събират на една скала и, подобно на възрастните, уточняват правилата и задълженията в своето малко общество. Нещата потръгват и импровизираната им демокрация процъфтява. Но, уви, не за дълго…

Това, което носеше истинска наслада за сетивата ми по време на четенето на романа, беше уникалния начин, по който текстът на Голдинг работи превъзходно и на алегорично, и на буквално ниво. Разбира се, това общество на децата е метафора за обществото на възрастните, всеки от персонажите има силно символно значение, те са знакови за различни типове хора в нашия свят. Но тази дълбока символика не пречи на чисто буквалния смисъл на текста – героите са група момчета, които се държат като напълно естествена група момчета, техните характери са много пълнокръвни, действията им и начинът им на говорене са много момчешки,  въобще творбата звучи по доста реалистичен начин. Важно е да се отбележи, че Голдинг е дългогодишен преподавал, което няма как да не е изиграло роля в познанията му на детското мислене и поведение. Едва в последната една трета на романа алегоричното взема категоричен превес, но читателят, пленен от по-ранния реализъм, някак не го осъзнава, затова продължава да се вълнува с цялото си сърце за съдбата на героите, които са вече утвърдени личности, а не просто абстрактни идеи.

Макар да използва доста алегории, Голдинг все пак е изключително категоричен в посланието на своя текст. „Повелителят на мухите” е един зов към разбирателство и доброта, към спазване на нормите и зачитане на обществения ред. Може би това е причината романът да бъде толкова подценяван в днешно време. Живеем в общество, което издига в култ личната свобода и бунтарството, на съобразяването с реда. Най-вероятно затова книгата се възприема като детско четиво – в наши дни „бори се с всички, докато не се наложиш” е висш морален императив на зрелия човек, а „бъди кротък и добър” е съвет за малки деца. Голдинг е искрено потресен от това. Но книгата му не е яростна и настъпателна, тя е преди всичко тъжна – като отчаяно ридание за изгубената невинност и мрака в човешкото сърце.

Но преди да заклеймим Голдинг като твърде морализаторски и неадекватен на днешните художествени търсения, не би било лошо да се опитаме да разберем причините за неговите възгледи. „Повелителят на мухите” е представител на класическата следвоенна британска литература. Голдинг е не просто страничен наблюдател във втората световна война – той лично участва в нея, служейки в Британскта кралска флота. Там вижда със собствените си очи до какво може да доведе злоупотребата с власт и вродения стремеж на хората към насилие. Няколко години по-късно Голдниг пише своя роман. Някак невъзможно е да не постави темата за конфликта между цивилизацията и импулсивността, между служенето на групата и склонността към индивидуалност, между рационалните и емоционални реакции. Някак невъзможно е да не извика неговия герой „Кое е по-хубаво – да сте банда боядисани чернилки, като вас, или да имате капка ум в главата си, като Ралф?  Кое е по-хубаво – да спазваш правилата и да правиш онова, с което са съгласни всички, или да ходиш на лов и да убиваш?”. Истината е, че идеята на Голдинг е лично изживяна, тя носи своята сила и своята историческа натовареност. Тя не може и не трябва да бъде определяна като детска и наивна.

Иска ми се да ви разкажа всичко за героите на Голдинг. За харизматичния и раздвоен Ралф, за разумния, но непопулярен Прасчо, за властния и категоричен Джек. Искам да разкажа подробно за прелестните символи, които използва творецът – за бялата раковина, за огънят на спасението, за тайнствената сила на маската, за набучената на кол свинска глава… Но няма да го направя, защото се страхувам, че този мой разказ би ви отнел удоволствието да се запознаете с тези герои и символи сами. Затова тук просто подхвърлям няколко думи – надявам се да са ви заинтригували достатъчно, за да посегнете към романа.

Лек ден и приятно четене!

Ана Каренина – четиво за висшето общество

Ана Каренина
Лев Толстой
Публикувана в цялостен вид за първи път през 1877 г.

„Ана Каренина” има славата на едно от най-значимите произведения в цялостната история на литературата. Самото име на романа навява на повечето хора асоциация с нещо тежко, сложно, твърде класическо, за да предизвика интерес у съвременния човек. Поне аз имах такива нагласи, когато започнах романа. Сега вече съм напълно против подобни асоциации. „Ана Каренина” е действително прекрасна книга, написана на невероятно достъпен и приятен език, разглежда теми, които и днес са все така актуални както в 19-ти век.

Това, което прави впечатление още при най-бегъл поглед на текста, е огромното количество диалог, което използва авторът. Толстой не насажда идеи по досаден начин, не морализира с дълги назидателни абзаци. Той оставя героите си да живеят и да говорят, да обсъждат проблемите, да търсят истината. По време на това търсене авторът държи читателя за ръка, подкрепя го по пътя, но никога не го води, не го дърпа, не го тласка в едно или друго заключение. Героите сами откриват своите лични истини, както и читателите. Авторовата реч тук-там съдържа по някоя остроумна мисъл, но само толкова. Всичко останало  – интригуващият сюжет и увлекателните диалози – подлежи на лична интерпретация. Не случайно когато Толстой е запитан „Каква е идеята на вашия роман?” великият творец отговаря „За да кажа това, ще трябва да напиша романа отново.”

„Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно посвоему.” – това е първото изречение на „Ана Каренина”. Тази тъй човешка и достъпна мисъл демонстрира по разбираем начин творческия замисъл на произведението. Оттук започват и двете водещи сюжетни нишки в романа – тази на Левин и тази на Ана, тази на щастливото семейство и тази на нещастното. „Щастливият” герой на Толстой е Левин – персонаж, в който редица анализатори виждат автобиографичен оттенък. Животът на Левин не е изпълнен с безспирен смях и безгрижни дни, има си своите възходи и спадове, но той все пак илюстрира обичайните и стандартни проблеми, пред които се изправя човек по пътя към щастието. Той трябва да спечели любовта на обичаната от него жена, която обаче е захласната по по-привлекателен господин, трябва да поеме грижите за къщата и имотът си в провинцията, да намери мястото си в социалнополитическите течения на своето време, да трепери от страх и притеснение, докато съпругата му ражда тяхната първа рожба от другата страна на вратата, да намери средата между заповедническия и любезния тон към своите служители. Реално историята на Левин и неговата любима Кити заема повече от половината от произведението. Толстой обаче избира да кръсти романа на своята „нещастна” героиня – Ана. Нейните проблеми не са стандартни и ежедневни, нейните болки са лични и уникални, в своето нещастие тя не е подобна на някой друг нещастен човек – тя е нещастна по своему.

И докато Левин бива възприеман като открита и прозрачна личност както от героите на романа, така и от читателите, то Ана винаги остава загадъчна и мистериозна за всички. Нейните чувства не се разбират директно от действията й, нейната мотивация винаги има поне няколко обосновки. Ана напомня на гладката повърхност на спокойно езеро, чиято истинска дълбочина е неизвестна никому. Именно тази загадъчност прави героинята така интересна и магнетична, може би това привлича читателите поколение след поколение да посягат към романа и да се опитват да разгадаят Ана.

Разказвайки затрогващите съдби на Левин и Ана, Толстой критикува висшето общество от края на деветнайсети век, изобличава лицемерието и предразсъдъците. Културните мероприятия – ходенето на театър, официалните вечери, забавите с музика и танци – са изобразени като един безкраен панаир на суетата. Висшето общество няма нищо против дръзките съблазнители, извънбрачните връзки или подкупването на държавни служители, стига само въпросните дела да не се вършат твърде открито. За тях може да се говори, но само шепнешком. Ако някой си позволи да даде гласност на мнението си, ако се осмели да обяви, че истинските му чувства влизат в конфликт с псевдо-морала на обществото, то този някой бива отхвърлен и презрян. Една омъжена дама може спокойно да има млад любовник, който да внася удоволствие и тръпка в живота й. Ако тя обаче избере да узакони тези отношения, ако се разведе със съпруга си и сключи брак с другия мъж, това означава автоматично скъсване на връзката между нея и света, обричане на социално изгнание. Днешното общество несъмнено е различно от тогавашното. Но все пак, четейки „Ана Каренина”, започвам да се чудя точно колко дълбоки са тези различия. Струва ми се, че темата за подтискането на истинските чувства в полза на социалната желателност е все така силна и днес. И тук не говоря за грозни и зли чувства, а за любов – любовта към човек, който някога някъде е бил обявен от някого за „грешен за теб”. Тези проблеми не присъстват само в сюжетната линия на Ана, която ги изживява лично, а и в тази на Левин, който наблюдава борбата на своя брат с подобни предразсъдъци.

Впрочем, препоръчвам превода на Иван Жечев. Познавам и този на Георги Жечев и от двата първият е категорично по-добър.
Надявам се, че разкрих достатъчно от романа, за да предизвикам интереса ви към творбата, но не и достатъчно, за да го задоволя. „Ана Каренина” е многопластов текст, прекрасен в своята достъпност и лекота. От сърце ви пожелавам да попаднете на него.

Лек ден и приятно четене!

Игра на тронове – четиво за лордове

Игра на тронове
Джордж Р.Р. Мартин
Първа част от поредицата „Песен за огън и лед”
Публикувана за първи път през 1996 г.

Едва ли има човек в интернет пространството, който да не се е натъквал на тонове информация за „Игра на тронове” (свързана по-скоро със сериала на HBO, отколкото с романа на Мартин). Заглавието несъмнено се радва на голяма популярност. Това е част от причината да посветя своето първо ревю в този блог именно на него. Другата част обаче е несъмнено по-важна – книгата ми хареса неимоверно много, направо ме зашемети.

Макар да принадлежи към жанра фентъзи, „Игра на трове” не може да се похвали с прекалена употреба на фентъзи елементи. За последен път дракон е летял из този свят преди стотици години, магията е загубила силата си, бродещите мъртъвци са смятани за измислици от прастари приказки. Книгата напомня много повече на средновековна историческа драма, разглеждаща делата на благородниците и борбите им за власт. Самият Мартин казва, че много обича историческите романи, но всички те съдържат един неприятен недостатък – читателят предварително знае края. Ето защо авторът създава средновековен сюжет, който се развива в измислена фантастична вселена, и чиито край никой не може да отгатне.

Ако трябва да посоча най-голямото предимство на „Игра на тронове”, то несъмнено бих казал, че това са персонажите. Мартин умее да работи с героите си не просто добре – той го прави превъзходно. Сюжетът е предаден чрез последователно редуващите се гледни точки на главните герои. По този начин авторът не просто разказва историята на тези личности, той влиза в главите им, изследва съзнанията им, показва различният им начин на мислене. А самите персонажи далеч не са подобни един на друг. Сред главните лица съзираме Едарт Старк – почтен лорд на Севера, ценящ достойнството и личната чест над всичко друго; Тирион Ланистър – иронично и остроумно джудже, наследник на богат и стар род, презиран и осмиван заради външния си вид; Аря и Санса – две напълно различни сестри, едната от които е свободолюбива, увлечена от приключенията и борбата с меч, а другата – нежна и деликатна, мечтаеща да бъде истинска дама, запленена от историите за храбри рицари и благородни девици; както и редица други персонажи, не по-малко интригуващи от описаните. Читателят може да прояви пристрастите към един или друг герой на базата на своите субективни предпочитания, но Мартин не проявява пристрастие. Той представя гледната точка на всеки с любов и разбиране, без да забравя, че всеки е главен герой в своята собствена история. Ето защо в „Игра на тронове” всъщност имаме не една, а близо десет книги, показващи не един, а близо десет свята. Усещането да се чете нещо толкова богато е прекрасно, след всяка глава аз исках да прочета поне още една, преди да затворя книгата, а после още една и още една. И така роман от над седемстотин страници се чете напълно безпроблемно за няколко дни.

„Зимата иде” – това е мотото на рода Старк, към който принадлежат голяма част от главните действащи лица. Метафоричното значение на фразата е всъщност показателно за основната тематика в произведението. Всеки от героите на Мартин се сблъсква със своята лична зима, всеки е откъснат от своето спокойно и приятно лятно съществуване и захвърлен сред все по-застудяващия свят. Проблемът за справедливата и добронамерена личност, сблъскваща се с лицемерието на обществото и жестокостта в човешката природа, е централен за романа. Героите на Мартин не са щастливи, но това не ги спира да останат идеалисти дори в най-мъчителните мигове. В нито една ситуация никой от персонажите не е споходен от нереалистичен късмет, но неприятностите, нещастията и дори смъртта ги чакат на всяка крачка. И въпреки това всеки от тях продължава да се бори и да търси силата в себе си, независимо от това колко лоши карти му е раздала съдбата. Репликата на презираното джудже към отхвърленото копеле на лорда е силно показателна за идеите в романа – „Никога не забравяй какво си, защото светът бездруго няма да го забрави. Превърни го в своя сила. Така то никога няма да бъде твоята слабост. Бронирай се с него и то никога няма да те нарани.”

Интерес аспект от сюжета и атмосферата на текста са миналите събития, случили се преди отправната точка на действието. Вселената на Мартин има богато минало, обхващащо столетия и дори хилядолетия. Но по-важно е личното минало на персонажите, събитията, които са ги оформили, някогашните им войни и битки от исторически и личен характер. Трогателна е романтиката, с която е обрисувано миналото, носталгията по по-добрите и по-прости времена, която героите носят в себе си. Дълбочината при представянето на вече отминали събития е едно от ценните емоционални богатства на романа.

В интерес на истината „Игра на тронове” съдържа нещо, което върви рамо до рамо със средновековната атмосфера и би могло да отблъсне част от читателите – доста натурален език. Тук отново има голямо значение героят, за който четем. В главите на някои персонажи не може да се срещне дори една цинична дума, докато главите на други съдържат подробни описания на различни актове. Особено впечатление правят историите на Денерис – млада дъщеря на детронирания преди повече от десетилетие крал, укриваща се в Свободните земи отвъд океана. Това невинно момиче влиза в досег с културата на дотраките – номадско племе, водещо суров начин на живот и спазващо изключително отблъскващи от наша гледна точка традиции.Да се наблюдава това общество с неговия груб натурализъм през очите на невинната Дани може да бъде направо болезнено на моменти. Но все пак Мартин не отхвърля дотраките като неразвита и недостойна раса, дори напротив – ние постепенно виждаме привързването на Дани към тези традиции, осмислянето им от нейна гледна точка. По този начин по-циничните описания придобиват художествена цел, която, поне според мен, оправдава съществуването им.

За това впечатляващо четиво мога да пиша още и още, но все пак си мисля, че е редно да спра до тук. Надявам се описанието да ви е заинтригувало и да посегнете към книгата, за която ви разказах.

Лек ден и приятно четене!